Krakowskie przedszkole Małymi Kroczkami
działa w oparciu o metodologię Montessori.

To system wychowawczy, który zakłada wszechstronny rozwój dzieci i kształtowanie w nich takich umiejętności i postaw, które w przyszłości pomogą im odnaleźć się w społeczeństwie jako asertywne, aktywne i twórcze jednostki. Metoda wypracowana przez Marię Montessori szanuje indywidualność dziecka, wzmacnia jego poczucie bezpieczeństwa i buduje pewność siebie. W wychowaniu najmłodszych łączy aspekty emocjonalne, społeczne i intelektualne.

Koncept logo

Cel

Zależało nam na tym, by zgodnie z ideą Montessori, potraktować dzieci z należną im powagą i wiarą w ich zdolności poznawcze. By przemówić do rodziców językiem najmłodszych, ale bez nadmiernej infantylizacji. Wspólnie z klientem zdecydowaliśmy się na koncept komunikacyjny związany z odkrywaniem świata. Jako konceptualizację tej idei wybraliśmy naukę sznurowania - pierwszy etap rozwoju samodzielności u dziecka. W ten sposób wyłoniła się koncepcja graficzna całej marki - sznurowadło - którą podkreśliliśmy paletą barw i typografią wywołującymi skojarzenia z ciepłem i bezpieczeństwem.

BigIdea

Każde dziecko buduje świat od nowa.

Odkrywamy świat wspólnie z dziećmi,
prowadząc je indywidualną ścieżką,
bez narzucania istniejących koncepcji świata.

Logo

Przedszkole Małymi Kroczkami otrzymało pełną identyfikację wizualną. Zaprojektowaliśmy wizytówki, plakaty wizerunkowe i papier firmowy. Zaproponowaliśmy również gadżety dla dzieci i drobne, spójne z ideą Montessori, rozwiązania przestrzenne.

Brand Book

Zdjęcie wizerunkowe

Idea

Zdjęcie wizerunkowe

Wizytówki

Ulotki

Wizualizacja poczekalni

Makieta

Desktop

Strona internetowa przedszkola została zaprojektowana w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby rodziców wybierających dla swojego dziecka tego rodzaju system edukacji. Duże nasycenie treścią zostało przełamane zdjęciami oddającymi ideę metody Montessori.

www.malymikroczkami.com

All