Participatory Culture and the Future of Democracy. Krakowska konferencja poświęcona rozwijającej się obecnie kulturze partycypacji, czyli komunikacji, której zaistnienie umożliwił rozwój nowych technologii.

Dzięki tzw. kulturze 2.0 ludzie z całego świata mają możliwość wspólnej wymiany idei, szerzenia wiedzy, współpracy poza oficjalnym nurtem i uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze społecznym i politycznym.

Logo

Wydarzenie

 

Cel

Kluczem do przedstawienia idei kultury partycypacji stała się dla nas sieć połączeń. Omawiany na konferencji model komunikacji znosi dotychczasowe społeczne i geograficzne podziały między ludźmi. Jego inkluzywność sprawia, że każdy jest mile widziany i ma możliwość wniesienia do całości swój punkt widzenia. Kultura partycypacji tworzy przestrzeń do wymiany myśli. Stawiamy również pytanie, czy ograniczanie rozwoju myśli i technologi poprzez różnego rodzaju patenty i formy rejestracji komercyjnej, nie stanowi zagrożenia dla ruchu partycypacji.

Plakat

Flaga

Efekt

Tworząc wizerunek wydarzenia, opieraliśmy się na koncepcie komunikacyjnym związanym ze współpracą. Zależało nam na tym, by marka z jednej strony oddawała relacyjność, sieciowość i zbiorowy charakter nowego modelu kultury, z drugiej zaś, aby pokazywała, że jego istnienie jest możliwe dzięki aktywnym i twórczym jednostkom.

Stronę internetową wydarzenia wyposażyliśmy w interaktywną grafikę, która miała korespondować z tematyką konferencji. Klikając w dowolny punkt, użytkownik sam generuje ruch i sieć połączeń.

Sprawdź jak działa efekt na stronie

All