Projektując koncentrujemy się zawsze na perspektywie użytkownika.

Dlatego UX produktów i usług stosujemy na każdym etapie naszej pracy. Prototypujemy, testujemy i ulepszamy. Stawiamy na połączenie funkcjonalności, intuicyjności, interakcji i emocji.

UX, czyli User Experience. Metoda pracy projektowej, która za najważniejsze uważa zgłębienie doświadczeń użytkownika, odbiorcy, klienta.

UX produktów i usług w praktyce polega na przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów, na dostarczaniu produktów, które mają intuicyjną obsługę, na proponowaniu usług, które odpowiadają na realne potrzeby.

UX produktów i usług to na przykład projektowanie stron internetowych lub aplikacji z zachowaniem odpowiedniej architektury informacji. Takich, po których łatwo się poruszać, których interfejs skłania do interakcji i wywołuje u użytkownika określone emocje.

My dodatkowo UX produktów i usług widzimy w szerszym kontekście. Dla nas to metoda, która ma zastosowanie nie tylko w obszarze związanym z technologią. Za pomocą odpowiednich narzędzi badamy sposób postrzegania marki przez klientów. Daje nam to podstawę do projektowania rozwiązań, które odpowiadają na konkretne oczekiwania.

Dlaczego w naszej pracy wykorzystujemy UX produktów i usług?

Ponieważ ta metoda charakteryzuje nasze podejście do procesu projektowania. Wykorzystujemy kreatywność, interdyscyplinarną wiedzę i wielość perspektyw.